Slide

Holine: 0913 588 364

Mời các bạn sinh viên, học viên và NCS khoa Ngôn ngữ học xem ảnh ở giai đoạn 2004-2009
Dự án
Đây là đợt khảo sát thứ hai ở Huyện Mường Nhé để thực hiện đề tài. Lần điền dã thứ nhất được tổ chức vào tháng 1 năm 2013 với trên 30 cán bộ và sinh viên năm thứ tư của khoa Ngôn ...
Xem tiếp ...
Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về “Đề án ...
Xem tiếp ...
Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì.
Xem tiếp ...
Tin mới
Xin giới thiệu bài viết trao đổi với bài "Những từ Thái và vị trí của người Thái trong lịch sử Việt Nam" của L. Kelley
Giới thiệu bài viết trao đổi về bài "Những từ Thái và vị trí của người Thái trong lịch sử Việt Nam" của L. Kelley
Xem tiếp ...
Ảnh sinh viên, học viên CH và NCS khoa Ngôn ngữ học giai đoạn 2004-2009
Ảnh sinh viên, học viên và NCS khoa Ngôn ngữ học giai đoạn 2004-2009
Xem tiếp ...
Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững
Khoa Nhân học, trường ĐHKHXH&NV- VNU tổ chức Hội thảo quốc tế "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững:Lý ...
Xem tiếp ...
Tham dự Hội nghị Việt - Đài lần thứ ba
GS Trần Tri Dõi tham dự Hội nghị Việt - Đài lần thứ ba
Xem tiếp ...
Thống kê truy cập
Số người online 
4
Số người truy cập 
319,275