Slide

Holine: 0913 588 364

Ngày 16 tháng 04 năm 2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển Các dân tộc thiểu số & miền núi và Lưu vực sông Hồng” đã xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm giai đoạn 2013-2020
Dự án
Đây là đợt khảo sát thứ hai ở Huyện Mường Nhé để thực hiện đề tài. Lần điền dã thứ nhất được tổ chức vào tháng 1 năm 2013 với trên 30 cán bộ và sinh viên năm thứ tư của khoa Ngôn ...
Xem tiếp ...
Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về “Đề án ...
Xem tiếp ...
Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì.
Xem tiếp ...
Tin mới
Trình bày khoa học tại đại học Chulalongkorn Thái Lan.
GS.TS Trần Trí Dõi, GĐ Trung tâm và Chủ nhiệm bộ môn Khoa Ngôn ngữ sẽ trình bày khoa học tại đại học ...
Xem tiếp ...
Trở lại Mường Lò
Trở lại Mường Lò sau 19 năm với Pattiya, Đại học Mahidol
Xem tiếp ...
Phóng sự về dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An
Xem tiếp ...
Xuất bản cuốn sách "Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày Thái"
Đã xuất bản cuốn sách "Tiếng cười và đồng dao các dân tộc Tày Thái"
Xem tiếp ...
Thống kê truy cập
Số người online 
1
Số người truy cập 
255,348