Slide

Holine: 0913 588 364

Mời các bạn sinh viên, học viên và NCS khoa Ngôn ngữ học xem ảnh ở giai đoạn 2004-2009
Dự án
Đây là đợt khảo sát thứ hai ở Huyện Mường Nhé để thực hiện đề tài. Lần điền dã thứ nhất được tổ chức vào tháng 1 năm 2013 với trên 30 cán bộ và sinh viên năm thứ tư của khoa Ngôn ...
Xem tiếp ...
Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về “Đề án ...
Xem tiếp ...
Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì.
Xem tiếp ...
Tin mới
Vấn đề phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Tọa đàm về vấn đề phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam
Xem tiếp ...
Đi nghiên cứu điền dã người Dao ở Thái Nguyên
GS. Trần Trí Dõi đi nghiên cứu điền dã người Dao ở Thái Nguyên
Xem tiếp ...
Tham dự Hội thảo "Văn hóa tộc người ASEAN - Trung Quốc lần II" ở Quảng Tây
Trung tâm có 02 cán bộ tham dự Hội thảo "Văn hóa tộc người ASEAN - Trung Quốc lần II" ở Quảng Tây
Xem tiếp ...
Thông tin về Hội thảo "Ngôn ngữ học nhân chủng" tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
Xem tiếp ...
Thống kê truy cập
Số người online 
3
Số người truy cập 
331,424