Slide

Holine: 0913 588 364

Ngày 16 tháng 04 năm 2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển Các dân tộc thiểu số & miền núi và Lưu vực sông Hồng” đã xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm giai đoạn 2013-2020
Dự án
Đây là đợt khảo sát thứ hai ở Huyện Mường Nhé để thực hiện đề tài. Lần điền dã thứ nhất được tổ chức vào tháng 1 năm 2013 với trên 30 cán bộ và sinh viên năm thứ tư của khoa Ngôn ...
Xem tiếp ...
Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về “Đề án ...
Xem tiếp ...
Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt đề tài NCKH nhóm A do cán bộ của Trung tâm chủ trì.
Xem tiếp ...
Tin mới
Tham dự Hội nghị Việt - Đài lần thứ ba
GS Trần Tri Dõi tham dự Hội nghị Việt - Đài lần thứ ba
Xem tiếp ...
Trình bày chuyên đề tại Đại học Dân tộc Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc)
Trình bày o3 chuyên đề về ngôn ngữ văn hóa tại Đại học Dân tộc Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc)
Xem tiếp ...
Thông tin về việc nghiên cứu chữ Nôm Tày ở Bắc Cạn nhưng không thành công vì mưa
Xem tiếp ...
Tham gia giảng dạy tại Đại học Tây Bắc
Cán bộ Trung tâm tham gia giảng dạy ngôn ngữ văn hóa dân tộctại Đại học Tây Bắc
Xem tiếp ...
Thống kê truy cập
Số người online 
3
Số người truy cập 
277,222