Giờ làm việc của văn phòng Trung tâm từ ngày 26 tháng 8 năm 2013

Văn phòng Trung tâm xin kính báo, do nhu cầu công việc và điều kiện nhân lực, từ ngày từ ngày 26 tháng 8 năm 2013 (năm học 2013-2014), Trung tâm sẽ mở của Văn phòng vào các buổi chiều thứ 2 đến thứ 5 trong tuần. Thời gian làm việc từ 14g-16g30.
Vậy, Trung tâm xin trân trọng thông báo.

Tin Liên Quan