Giúp Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) xây dựng đề án phát triển vùng Dân tộc

Quý I/2013, Trung tâm “Nghiên cứu phát triển các dân tộc thiểu số & miền núi và lưu vực sông Hồng” trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nôi đã trao đổi và góp ý hoàn thiện về  “Đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 – 2015” cho UBND huyên Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

 Dự án là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 05 xã trên địa bàn huyện (là Bắc Sơn, Lợi Hải, Phước Kháng, Công Hải và Phước Chiến) với đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc địa bàn của huyện giai đoạn 2012 – 2015.

Thuận Bắc là huyện nằm trong tiểu vùng Nam Khánh Hòa, phía Bắc tỉnh Ninh Thuận, trải dài dọc theo hành lang Quốc lộ 1A. Huyện có 5/6 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 3 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn và 06 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II; dân số theo số liệu Tổng điều tra năm 2009 là 37.769 người (hiện nay, số liệu trung bình của huyện 38.549 người), đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69,46%.

Huyện được chia tách, thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2005, xuất phát điểm về kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2011 chiếm 23,57%.

Xây dựng đề án phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2012 – 2015 là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng trong quy trình cụ thể hóa Nghị quyết của Ban chấp hành, HĐND huyện và Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cùa huyện đến năm 2020. Đây là nhiệm vụ rất khẩn trương, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, xây dựng  kế hoạch hàng năm của huyện. Nó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 – 2015, đưa cuộc sống tinh thần, vật chất của vùng đồng bào dân tộc nói riêng và nhân dân trên địa bàn huyện nói chung từng bước đi lên.

                                                         Email cảm ơn của Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc

                                                        Từ: Huy Phongdantoc phongdantochtb@yahoo.com.vn

                                                         Tới: doihanh@yahoo.com
Đã gửi 9:41 Thứ Ba, 2 tháng 4 2013

                                                         Chủ đề: Thư cảm ơn của Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc

“Cơ quan chúng tôi đã nhận được ý kiến góp ý của Trung tâm. Một lần nữa cơ quan chúng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức TT.

Xin chân thành cảm ơn!”

Tin Liên Quan