Khảo sát điền dã thực hiện nhiệm vụ đề tài “Nhóm A Đại học Quốc gia”, Mã số QG.12.09 (2012-2014).

Thực hiện kế hoạch khảo sát điền dã phục vụ nhiệm vụ đề tài “Nghiên cứu tình hình mù chữ và tái mù chữ vùng dân tộc thiểu số: trường hợp tỉnh Điện Biên”  thuộc “Nhóm A Đại học Quốc gia”,  mã số QG.12.09 (2012-2014), từ ngày 20 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2013đoàn cán bộ và sinh viên Khoa Ngôn ngữ học đã tiến hành khảo sát những địa điểm sau đây:

-  Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

-  Bản Nà Pán, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đây là là những bản làng dân tộc thiểu số Thái, Mông, Hà Nhì thuộc một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.

Đợt khảo sát điền dã này là đợt khảo sát thứ hai để thực hiện đề tài. Lần điền dã thứ nhất được tổ chức vào tháng 1 năm 2013 với trên 30 cán bộ và sinh viên năm thứ tư của khoa Ngôn ngữ học tại các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Ảng và tp Điện Biên Phủ.

Sau đây là một số hình ảnh của đợt điền dã thứ hai.

Ảnh 1: Thị trấn Mường Nhé

Ảnh 2: Phỏng vấn người dân

Ảnh 3: Nghe đọc để nhận biết tình trạng biết chữ của trẻ em

Ảnh 4: Đi vào từng nhà dân để phỏng vấn

Ảnh 5: Cầu tre qua suối để vào bản

Ảnh 6: Trao đổi với người dân

Ảnh 7: Đường vào nhà dân

Ảnh 8: Chụp ảnh kỷ niệm sau khi làm việc

Ảnh 9: Kỷ niệm vùng biên giới Mường Nhé.

Tin Liên Quan