Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ MIỀN NÚI

Địa chỉ : Trường Đại Học Khoa hoc Xã Hội và Nhân Văn – số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Email : doihanh@yahoo.com
Điện thoại : 024 38583799 – 0913588364

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây để gửi liên hệ tới chúng tôi.