Tham gia giảng dạy tại Đại học Tây Bắc

Từ ngày 20 đến 25 tháng 9 năm 2016, Giám đốc Trung tâm – GS Trần Trí Dõi – đã tham gia giảng dạy tại Đại học Tây Bắc về hai nội dung là “Một số vấn đề ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc” cho sinh viên K34 ngành Ngữ văn và “Vấn đề chính sách ngôn ngữ của Việt Nam ở vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc” cho Học viên Cao học ngành Ngôn ngữ học K4.Trong thời gian giảng dạy lớp Cao học, lớp học đã đi trao đổi thực tế về vấn đề người dân dân tộc thiểu số quan tâm đến một số nội dung của chính sách ngôn ngữ Việt Nam ở vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc. Sau đây là một vài hình ảnh về chuyến đi thực tế.

Đi điền dã (A: TG)

Cánh đồng (A: TG)

Tin Liên Quan