Thăm làng người Thái Đen (Tãy Dăm) ở Thái Lan

Trong chuyến trình bày khoa học tại Đại học Chulalongkorn Thái Lan từ 1-5 tháng 9 năm 2016, Giám đốc Trung tâm – GS Trần Trí Dõi- đã có chuyến điền dã đến thăm làng người Thái Đen (Tãy Dăm) ở tỉnh Nakhon Pathom miền Tây Thái Lan. Sau đây là một số hình ảnh về chuyến điền dã ấy.

 

Ngôi nhà truyền thống với “khau cút” của người Thái Den ở Nakhon Pathom (Ảnh: MON)

“Khau cút” của ngôi nhà Thái Den ở Nakhon Pathom (A: TG)

Người phụ nữ Thái Đen giới thiệu về “tằng cẩu” trước đây của dân tộc mình (A: TG)

Họa tiết “khau cút” trong trang trí nhà chùa của làng Thái Đen (A: TG)

Dụng cụ bắt cá của người Thái Đăm ở Nakhon Pathom (A: TG)

Chùa làng của người Thái Đem ở Nakhon Pathom (A: TG)

“Khau cút” trên nhà thờ tổ ngành dệt ở làng (Ảnh: TG)

Tin Liên Quan