Thay đổi trụ sở làm việc của Trung tâm

Theo sự sắp xếp lại phòng làm việc của các đơn vị trong nhà trường, từ ngày 30 tháng 06 năm 2013, trung tâm “Nghiên cứu Phát triển các dân tộc thiểu số – miền núi và lưu vực sông Hồng” sẽ chuyển từ phòng 408 (tầng 4) nhà A sang phòng 107 (tầng 1, cầu thang ngoài)  nhà A.

Trung tâm xin trân trọng thông báo.

Tin Liên Quan