Tin tức

Tap chí Môn – Khmer Studies số 3 năm 1969, bài thứ 9, 10 và 11

Văn bản đính kèm bài số 9 tap chí Môn - Khmer Studies số 3 năm 1969 Văn bản đính kèm bài số 10 tap chí Môn - Khmer Studies số 3 năm 1969 Văn bản đính kèm bài số 11 tap chí Môn - Khmer Studies số 3 năm 1969 … Đọc Thêm

Một bài viết của P. Sidwell về họ ngôn ngữ Nam Á của tiếng Việt và tiếng Mường.

Bài viết của P. Sidwell (hiện đang làm việc tại Đại học Quốc gia Úc, công bố năm 2010) đưa ra một giả thiết về tính bản địa Đông Nam Á của họ ngôn ngữ Nam Á, họ ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt và tiếng Mường. Dantocmiennuisonghong.com xin mời bạn đọc tham khảo. Xin mời xem toàn văn bài viết  ở file đính kèm  … Đọc Thêm

Tap chí Môn – Khmer Studies số 4 năm 1973, bài thứ nhất và thứ hai

File đính kèm tap chí Môn - Khmer Studies số 4 năm 1973, bài thứ nhất File đính kèm tap chí Môn - Khmer Studies số 4 năm 1973, bài thứ hai … Đọc Thêm

rao đổi thêm về chuẩn ngôn ngữ và chuẩn chính tả (giọng chuẩn) trong tiếng Việt

Việc một phát thanh viên nói giọng Huế xuất hiện trong bản tin Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây về "giọng tiếng Việt chuẩn" trên đài quốc gia. Nhân dịp này, dantocmiennuisonghong.com xin đăng lại bài viết về "chuẩn chính tả", trong đó có quan niệm về giọng tiếng Việt chuẩn của cán bộ Trung tâm để bạn đọc tham khảo. Bài viết này đã … Đọc Thêm

Tap chí Môn – Khmer Studies số 4 năm 1973, bốn bài tiếp theo

File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ Bảy File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ Tám File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ Chín File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ Mười … Đọc Thêm

Tap chí Môn – Khmer Studies số 4 năm 1973, bốn bài còn lại

File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ 11 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ 12 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ 13 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 4 năm 1973, bài thứ 14 … Đọc Thêm

Bàn thêm về vấn đề địa danh học ở Việt Nam

Tạp chí NGÔN NGỮ số 4(311)/2015 (tr03-17) có đăng bài "Bàn thêm về vấn đề địa danh học ở Việt Nam". Bài viết có những nội dung liên quan đến địa danh học thuộc lưu vực sông Hồng . Dantocmiennuisonghong.com xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo. Đình làng Đình Bảng (Nguồn: Internet) File kèm toàn văn bài viết  … Đọc Thêm

Vấn đề mù chữ và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số: khảo sát trường hợp tỉnh Điện Biên

Ngày 14-15 tháng 5 năm 2015, Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế tại tp Thái Nguyên. Dantocmienniusonghong.com xin giới thiệu bài viết Vấn đề mù chữ và chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số: khảo sát trường hợp tỉnh Điện Biên, Kỷ yếu hội thảo Quốc tê “Kinh tế và Văn hóa-Xã hôi các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN”, Thái Nguyên 14-15 … Đọc Thêm

Tap chí Môn – Khmer Studies số 5 năm 1976 (ba bài lần thứ nhất)

File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 1 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 2 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 3 … Đọc Thêm

Tap chí Môn – Khmer Studies số 5 năm 1976 (ba bài lần thứ 2)

File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 4 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 5 File đính kèm Tạp chí Môn - Khmer số 5 năm 1976, bài thứ 6 … Đọc Thêm

Page 5 of 20« First...34567...1020...Last »