Trình bày chuyên đề tại Đại học Dân tộc Vân Nam (Côn Minh, Trung Quốc)

Từ ngày 10 đến 16 tháng 10 năm 2016, GS Trần Trí Dõi (Trưởng Bộ môn “Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc Thiểu số Việt Nam”, Giám đốc Trung tâm) đã trình bày 03 chuyên đề tại Học viên “Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á” thuộc trường Đại học Dân tộc Vân Nam. Dưới đây là một vài hình ảnh về những buổi trình bày khoa học và khung cảnh khu Đại học Trình Cống mới xây dựng của thành phố Côn Minh Vân Nam Trung Quốc.

Trao đổi với giáo viên dạy Việt ngữ tại Đại học Dân tộc Vân Nam (Ảnh: TG)

Trao đổi với giáo viên Việt Ngữ của Đại học Dân toocjVaan Nam (Ảnh: TG)

Trình bày báo cáo khoa học tại ĐH Dân tộc Vân Nam (Ảnh: TG)

Cổng chính của Đại học Dân tộc Vân Nam (Ảnh: TG)

Tòa nhà thư viên ĐH Dân tộc Vân Nam (Ảnh: TG)

Giờ ăn cơm trưa ở nhà ăn sv ĐH Dân tộc Vân Nam (Ảnh: TG)

Câu lạc bộ sv dân tộc Hà Nhì của ĐH Dân tộc Vân Nam sinh hoạt (Ảnh: TG)

Tòa nhà thư viện của Đại học Bách Khoa  Vân Nam ở Trình Cống Côn Minh (Ảnh: TG)

Trong khuôn viên Đại học sư phạm Vân Nam ở Trình Cống Côn Minh (Ảnh: TG)

Cổng chính Đại học Vân Nam (Ảnh: TG)

Hồ nước và toàn nhà hành chính của ĐH Vân Nam ở Trình Cống Côn Minh (Ảnh: TG)

Xe đạp (mầu vàng) để cán bộ và sinh viên dùng đi trong trường của ĐH Vân Nam (Ảnh: TG)

Giống hoa từ Tây Tạng trồng trong khuôn viên ĐH Vân Nam ở Trình Cống (Ảnh: TG)

Đường metro (mầu đỏ) từ nội đô Côn Minh đến khu Đại học Trình Cống đã sử dụng từ 2013 (Ảnh: TG)

Xe ôm và xe taxis xếp hàng đón khách ở ga metro khu Đại học Trình Cống (Ảnh: TG)

Tin Liên Quan